Prawo pracy

computer-564136_640
Reprezentacja pracodawcy
 • doradztwo w zakresie umów zawieranych z pracownikami i ich redakcja
 • odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone im mienie
 • zwolnienia
 • reprezentacja pracodawcy przed sądem pracy w sporach z pracownikami
Reprezentacja pracownika
 • roszczenia pracownicze
 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę
 • pozew o przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niesłuszne zwolnienie
 • mobbing i dyskryminacja
 • wypadki przy pracy
 • klauzule o zakazie konkurencji
 • pomoc prawna w zakresie praw pracowniczych