Prawo karne

penitentiary-429634_640

Kancelaria oferuje pomoc w zakresie rozmaitych spraw karnych, karnych skarbowych oraz wykroczeniowych na wszystkich etapach postępowania, w tym między innymi:

Postępowanie przygotowawcze
 • udział adwokata przy przesłuchaniu
 • reprezentacja klienta na etapie śledztwa i dochodzenia
Postępowanie sądowe
 • obrona klienta w trakcie postępowania sądowego
 • wnioski dowodowe
 • wnioski o uchylenie lub zmianę sposobu zabezpieczenia
 • apelacje od wyroków Sądu I Instancji
Postępowanie wykonawcze
 • wyroki łączne
 • odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
 • przerwy w karze
 • rozkładanie na raty należności sądowych
 • ułaskawienie
Osoby pokrzywdzone przestępstwem
 • reprezentacja w charakterze oskarżyciela posiłkowego
 • reprezentacja w charakterze oskarżyciela prywatnego
 • dochodzenie naprawienia szkody wywołanej przestępstwem