Prawo gospodarcze

contract-408216_640
Obsługa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
  • bieżące porady i opinie prawne
  • opiniowanie i redakcja umów oraz innych pism
  • weryfikacja potencjalnych kontrahentów
  • spory z dłużnikami
  • reprezentowanie klienta przed sądami, organami administracji, w tym przed organami egzekucyjnymi
  • mediacje i negocjacje
  • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji
  • pomoc przy zakładaniu i rejestracji firmy