Prawo administracyjne

secretary-544180_640
Obsługa prawna w sprawach z zakresu prawa administracyjnego obejmuje w szczególności:
  • doradztwo prawne;
  • odwołania od decyzji administracyjnych;
  • zażalenia na postanowienia administracyjne;
  • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji);
  • wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania);
  • reprezentacja na każdym etapie sprawy – od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA);
  • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;
  • prowadzenie spraw pracowniczych;
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego;
  • prowadzenie spraw o odszkodowania za błędy urzędnicze.