Porady prawne przez Internet

Kancelaria Adwokacka świadczy również obsługę prawną przez Internet, która może polegać w szczególności na uzyskaniu porady lub opinii prawnej, opracowaniu projektu umowy lub pisma procesowego bez konieczności osobistego spotkania się z adwokatem.

Kancelaria zapewnia przy tym odpowiednie zabezpieczenia służące zachowaniu poufności przekazywanych informacji. Przekazane do Kancelarii informacje objęte są tajemnicą adwokacką i nigdy nie zostaną ujawnione.

Aby uzyskać poradę prawną przez Internet należy:

  1. Przesłać adwokatowi wiadomość e-mail zawierającą opis Państwa problemu prawnego na adres: mkotynski@o2.pl lub skorzystać z formularza kontaktowego zamieszczonego poniżej,
  2. Oczekiwać na zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą odebranie zapytania przez Kancelarię wraz z zaproponowaną ceną za zleconą usługę,
  3. Uiścić zapłatę za zamówioną usługę prawną,
  4. Czekać na e-mail z odpowiedzią na przedstawione zapytanie (zostanie ona przesłana w formie zaszyfrowanego kluczem AES-256 archiwum .7z, do którego hasło zostanie przesłane Państwu po zaksięgowaniu zapłaty na rachunku bankowym Kancelarii*).

W przypadku gdyby Klient zdecydowałby się powierzyć Kancelarii swoją sprawę, opłata uiszczona za usługę online będzie w stosownej części podlegać zaliczeniu na poczet wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.

W przypadku jednak, gdy zapytanie dotyczyć będzie sytuacji, w której niezbędne okaże się dostarczenie dokumentów przez Klienta lub udzielenia przez niego szczegółowych wyjaśnień, termin realizacji usługi zacznie biec od chwili wykonania tychże czynności przez Klienta.

*Do otwarcia archiwum w formacie .7z potrzebny jest darmowy program 7-Zip lub inny program obsługujący rzeczony format pliku.

Zadaj pytanie prawne:

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

Temat

Opisz swój problem

Załączniki


Wpisz podany kod poniżej
captcha