POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z serwisu internetowego www.mkotynski.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

DANE OSOBOWE

Korzystanie ze strony internetowej www.mkotynski.pl nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Jednak w celu wysłania formularza kontaktowego lub skorzystania z porady prawnej online konieczne jest podanie swoich danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony(-na) to imię, nazwisko, adres oraz email. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Dane osobowe zebrane przez www.mkotynski.pl będą wykorzystywane, przechowywane i przetwarzane zgodnie z udzielonym przez użytkownika zezwoleniem i w granicach prawa polskiego, a w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Możesz w dowolnym momencie złożyć prośbę o usunięcie swoich danych.

Indywidualna Kancelaria Adwokacka Marka Kotyńskiego nie sprzedaje i nie udostępnia zebranych przez siebie danych personalnych czy adresowych osobom trzecim. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie, gdy wynika to z przepisów prawa.